preloader

Het Europees Sociaal Fonds

Het project "Een duurzaam loopbaanbeleid “in voege”" zal binnenkort van start gaan bij DL Chemicals. Dit project zet in op een duurzaam loopbaanbeleid met ontplooiingskansen en toekomstperspectieven op een langere termijn.

Voor dit project ontvangt DL Chemicals steun van het Europees Sociaal Fonds. Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen Het ESF doet dit door te investeren in het Europees menselijk kapitaal: de werknemers, jongeren, kansengroepen en werkzoekenden. Dit opent deuren naar betere vaardigheden en kwalificaties en bijgevolg beter werk en een meer inclusieve samenleving voor alle Europeanen. (*)

De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen. Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling: Maximaal 32.000 euro van het ESF (40%) - Maximaal 48.000 euro van het VCF (60%).

 

(*) Bronvermelding: 

(2017, oktober, 24). Europese Commissie. Opgehaald 11:00, augustus 21, 2018 van http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=nl 

(2017, mei, 29). Europese Commissie. Opgehaald 11:05, augustus 21, 2018 van http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=371&langId=nl